Over ons

Het centrum

In het trainings- en expertisecentrum van HondenCampus worden honden opgevangen en behandeld die betrokken zijn geweest bij een bijtincident of uit een zeer slechte situatie komen. Deze honden verkeren vaak in een slecht welzijn en hebben gedragsproblemen waardoor ze een risico vormen voor hun omgeving. Bij HondenCampus wordt er alles aan gedaan om de fysieke en mentale gezondheid van deze honden te verbeteren zodat ze weer duurzaam en verantwoord kunnen terugkeren naar de maatschappij.

Expertise

Om bovenstaande doelen te bereiken heb je expertise nodig. Het team van HondenCampus bestaat uit gedilomeerde en geceritficeerde gedragsbeoordelaar, -therapeuten, trainers, paraveterinairs en dierenartsen waardoor de juiste zorg en behandeling geboden kan worden. Team HondenCampus laat zich regelmatig bijscholen op het gebied van welzijn en gedrag zodat de nieuwste ontwikkelingen direct kunnen worden toegepast in de praktijk.