Het bestuur

The members of the board! Stichting HondenCampus bestaat uit een 5 koppig bestuur:

Maartje Horvers – Directeur

Maartje is samen met Hella van den Beemt de oprichtster van HondenCampus. Na een jarenlange ervaring op het dierenopvangcentrum in Tilburg en het volgen van diverse opleidingen op het gebied van gedragstherapie en -beoordeling is in 2018 HondenCampus ontstaan. Maartje zag de noodzaak om de problematiek m.b.t. complexe honden aan te pakken en is samen met andere organisaties de strijd aan gegaan om beweging te krijgen in het verbeteren van welzijn van opgevangen, complexe honden.

Alfred Dijs – Voorzitter

Harrie Heerkens – Secretaris

In de laatste periode van werkzaam deel van leven heb ik sturing en leiding mogen geven aan een gemotiveerd team van medewerkers met een opdracht en doel om het asiel in Tilburg (DOC-T) naar een hoger niveau te tillen. Met grote betrokkenheid tot het welzijn van de opgevangen dieren hebben we in enkele jaren het DOC-T geleid naar de top van de beste Nederlandse dierenasielen. 

In die periode zag ik geleidelijk een verandering in de populatie van de opgevangen dieren ontstaan. Door probleemgedrag worden honden gedumpt of afgestaan en verblijven daardoor haast uitzichtloos lang in een asiel. Om dit te voorkomen is het daarom van groot belang om vroegtijdig aandacht te besteden aan signalen van hondengedrag dat mogelijk kan escaleren naar risicovolle situaties die kunnen leiden tot bijtincidenten.

In het belang van het welzijn van de hond en de veiligheid in de samenleving wil ik door mijn inspanningen voor Stichting HondenCampus een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken.

Paul Bours – Algemeen bestuurslid

Paul Bours heeft 12 jaar gewerkt als dierenarts in de gezelschapsdieren en 23 jaar als senior beleidsmedewerker dierenwelzijn op het ministerie van LNV. Op het ministerie is hij verantwoordelijk geweest voor heel veel verschillende beleidsdossiers. Eerst op het gebied van de landbouwhuisdieren zoals transport, slacht en paardenmarkten en daarna gedurende de laatste 10 jaar op het gebied van de gezelschapsdieren waarvan de hond het grootste deel van zijn werkzaamheden betrof. Paul is onder andere verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van het beleid rondom agressieve honden en heeft hij ervoor gezorgd dat er een einde kwam aan het gebruik van de stroomband.

Jerrold Oosterveen – Algemeen bestuurslid

Jerrold heeft 35 jaar gewerkt bij de politie met taakaccenten Bijzondere Wetten en Milieu. Daarnaast als Hulpofficier van justitie en Officier van Dienst heeft hij te maken gehad met diverse calamiteiten in de grote steden en plattelandsgemeenten.
Dan de overstap naar de gemeente Rotterdam en gedurende de laatste 6 jaar belast met opleidingen aan BOA’s en Toezichthouders mbt bestuursrechtelijke handhaving bij (ernstige) bijtincidenten. Hij is medebepalend geweest bij het schrijven van beleid en heeft het zgn. “loket op maat” ingevoerd. Daarmee wordt elk bijtincident beoordeeld vanuit alle invalshoeken om uiteindelijk tot een juist oordeel te komen waarna hij namens de burgemeester een besluit kon nemen.  Met name veiligheid en openbare orde zijn de beleidspijlers geweest in de bestuursrechtelijke afhandeling vanuit de bevoegdheden van de Burgemeester.  
Zelf is hij hondenliefhebber en dan met name de teckels waarvan hij er twee heeft.