Inbeslagname

Wanneer er één of meerdere bijtincidenten hebben plaatsgevonden kan men als gemeente overgaan tot inbeslagname op grond van bestuursdwang. HondenCampus kan in deze gevallen zorgen voor transport, opvang en een risicobeoordeling.

Wanneer een gemeente besluit over te gaan op het in beslag nemen van een hond, kan er contact opgenomen met HondenCampus om het plan van aanpak te bespreken. De medewerkers zijn 24/7 beschikbaar voor transport. De medewerkers van HondenCampus zijn opgeleid en hebben veel ervaring met het begeleiden van complexe honden voor, tijdens en na het transport. De hond wordt vervolgens overgebracht naar een opvanglocatie.

Voor het opvangen en behandelen van complexe honden is een huisvestings- en behandelprotocol geschreven in opdracht van het ministerie van LNV. Het doel van dit protocol is om het welzijn van in beslag genomen honden te waarborgen of te verbeteren en onderzoek te doen naar het risicogedrag van de hond; de zogenaamde risicobeoordeling.

Vanuit de risicobeoordeling volgt er, samen met het juridische advies, een aanbeveling naar de gemeente. Zo kunnen er keuzes gemaakt worden of de hond terug gaat naar de eigenaar (eventueel met een opgelegde maatregelen bijv. op educatief gebied), herplaatst wordt of vanwege het te grote risico voor de maatschappij, geeuthanaseerd moet worden. In alle gevallen kan HondenCampus ondersteuning bieden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op via info@hondencampus.nl of 085-0805466 en kies 3: Expertisecentrum