De Stichting

Stichting HondenCampus is voor het eerst in het leven geroepen in 2020. Het doel van de stichting was om honden van particulieren te helpen die niet in aanmerking kwamen voor de reguliere opvangcentra vanwege de complexe problematiek. Het bestuur bestond destijds uit Maartje Horvers (voorzitter), Harrie Heerkens (secretaris) en Marloes Jacobs (penningmeester). Vanwege de ontwikkeling op het gebied van in beslag genomen honden heeft de stichting in 2023 een nieuw doel gekregen.

In augustus 2022 is HondenCampus begonnen aan een pilot in opdracht van het ministerie van LNV. Het doel van deze pilot was om een huisvesting- en behandelprotocol op te stellen voor complexe honden. De noodzaak om complexe honden een eerlijke kans te geven werd hierdoor zichtbaar.

De stichting besloot om zich te gaan richten op het ontwikkelen van een landelijk expertisecentrum voor complexe honden. Er is een nieuw bestuur gevormd dat nog beter aansluit op dit doel. Voor het uitvoeren van dit doel zijn er faciliteiten nodig. De stichting zet zich in om faciliteiten te creëren zodat de honden in het centrum nog beter kunnen worden voorzien in het dagelijkse behoeften.